Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Perlis, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 01:30:00 23:59:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.10
Cepat & Cekap Express 00:30:00 00:30:00 07h10m Tue RM 48.00
Quick Liner Express 01:00:00 23:59:00 06h56m Mon Tue RM 48.00
Ekspres Mutiara 22:00:00 22:00:00 07h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.90
SUASANA HOLIDAY 09:35:00 23:59:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 10:00:00 23:59:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
ETIKA DELTA SDN BHD 09:45:00 23:45:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 10:30:00 23:00:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Trans MVS Express 21:35:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Alisan Golden Coach 08:00:00 23:59:00 07h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
SUASANA TONY COACH 23:00:00 23:30:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Cosmic Express 07:25:00 23:59:00 06h56m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
ELTABINA EXPRESS 10:45:00 22:45:00 07h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Perlis, Malaysia Trip Information
Distance:
482 KM
Average Travelling Time:
06h52m
Total Operator Brands:
13
Total Trips:
3791
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.