Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 03:30:00 16:00:00 02h10m Sun Mon RM 13.50
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 22:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Mayang Sari Express 10:00:00 20:30:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.60
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Starmart Express 10:15:00 10:45:00 03h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Trans MVS Express 12:15:00 17:45:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Neoliner Express 09:30:00 17:30:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
KPB Ekspres 01:30:00 23:59:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 07:20:00 21:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 31.80
Supernice Grassland 02:45:00 21:30:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Eltabina Express 03:30:00 23:59:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 32.00
Prisma Express 14:00:00 14:30:00 04h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.50
Yellow Star Express 10:00:00 22:00:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
LA Holidays 08:30:00 23:00:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Inter Top Express 16:30:00 17:30:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
LA Holidays 12:00:00 16:30:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 09:30:00 22:00:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
TRA EXPRESS 02:45:00 23:45:00 04h05m Mon Wed Sat RM 35.00
Mara Liner 09:00:00 16:00:00 04h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.20
Sanwa Express 04:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Ekspres Mutiara 21:30:00 21:30:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
329 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
21
Total Trips:
9038
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.