Loading...

Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Mayang Sari Express 07:30:00 22:00:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.50
City Holidays Express 08:20:00 23:59:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 22:30:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 17.00
Top Liner Express 09:00:00 21:15:00 02h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Supernice Grassland 10:15:00 23:59:00 02h39m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Trans MVS Express 11:00:00 17:30:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Starmart Express 10:00:00 12:00:00 03h35m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Billion Stars 00:30:00 23:59:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.80
Yellow Star Express 10:00:00 23:59:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
KPB Ekspres 00:30:00 15:00:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Eltabina Express 07:55:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Warisan Express 09:00:00 23:59:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Mara Liner 04:15:00 18:30:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.50
Causeway Link 14:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.10
Prisma Express 14:00:00 14:30:00 04h05m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.50
SC Southern Express 08:45:00 21:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Star Qistna Express 23:15:00 23:15:00 04h16m Mon RM 35.00
Inter Top Express 13:00:00 23:59:00 03h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Quick Liner Express 03:00:00 17:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
V Express 16:30:00 16:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
SMB Express 00:15:00 00:45:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
LA Holidays 01:00:00 23:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sri Theven Travel & Tours 13:30:00 13:30:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Neoliner Express 06:30:00 15:45:00 04h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 09:30:00 22:30:00 03h41m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Sanwa Express 04:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Permata Utara Sdn Bhd 03:00:00 03:00:00 04h20m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Kuala Lumpur, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
329 KM
Average Travelling Time:
04h28m
Total Operator Brands:
27
Total Trips:
17758
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.