Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Perak, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perak Transit 07:30:00 20:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.00
Express Kesatuan 07:30:00 22:05:00 00h14m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.00
Sri Maju Group 11:00:00 16:30:00 01h13m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 6.60
Starmart Express 08:30:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 8.00
Arwana 05:00:00 21:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
KPB Ekspres 09:00:00 23:00:00 00h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
YK HEE ENTEPRISE 12:30:00 14:25:00 01h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Jasmine Express 12:30:00 16:40:00 01h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Supernice Grassland 12:30:00 12:30:00 01h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Persada (Taiping) 12:30:00 12:30:00 01h49m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Perak, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
5690
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.