Loading...

Selangor, Malaysia to Kedah, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

nhà điều hành xe buýt Chuyến đầu Chuyến cuối Thời gian tuyến Ngày khởi hành Giá vé từ
Supernice Grassland 08:00:00 23:30:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Naik Selalu Express 08:30:00 19:00:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Persada (Taiping) 10:15:00 22:00:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Starmart Express 09:30:00 11:15:00 05h10m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
Jasmine Express 09:30:00 22:20:00 05h10m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 40.00
SUASANA HOLIDAY 08:00:00 23:00:00 05h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Mara Liner 09:00:00 21:45:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Quick Liner Express 09:30:00 23:15:00 05h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
KPB Ekspres 10:15:00 19:15:00 05h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 48.00
Cosmic Express 08:25:00 22:25:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Sani Express 09:00:00 22:15:00 06h17m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
TRA EXPRESS 09:00:00 23:59:00 05h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Pancaran Matahari 09:00:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Trans MVS Express 20:46:00 20:55:00 05h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Inter Top Express 22:00:00 22:45:00 06h17m Mon Tue RM 60.00
SUASANA TONY COACH 21:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 80.00
Selangor, Malaysia to Kedah, Malaysia Trip Information
Distance:
444 KM
Average Travelling Time:
06h13m
Total Operator Brands:
16
Total Trips:
6652
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.