Loading...

Johor Bahru, Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Lịch trình và giá vé tuyến

Johor Bahru, Johor, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
330 KM
Average Travelling Time:
04h36m
Total Operator Brands:
36
Total Trips:
4782
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.