Loading...
Johor Bahru, Johor, Malaysia
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
24 September 2019, Tue
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
Johor Bahru, Johor, Malaysia
25 September 2019, Wed

Johor Bahru, Johor, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Kejora (TBS) 08:00:00 10:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 27.00
Eltabina Express 00:30:00 10:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 28.00
SMB Express 09:30:00 22:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Enrich Global Holidays Services Sdn Bhd 00:30:00 23:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Meridian Holidays Sdn Bhd 06:00:00 23:59:00 04h27m S M T W T F S MYR 30.00
Supernice Grassland 08:09:00 16:29:00 04h27m S M T W T F S MYR 32.00
Konsortium Malaysia 06:30:00 22:15:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.00
Causeway Link Express 07:45:00 21:00:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.10
City Holidays Express 00:00:00 23:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.30
Transnasional 01:00:00 23:59:00 04h27m S M T W T F S MYR 34.30
Billion Stars 00:00:00 22:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
Super Coach Express 00:00:00 23:45:00 04h27m M T W T F S MYR 35.00
Starmart Express 10:00:00 23:59:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
Kwok Ping 10:00:00 23:45:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
Inter Top 08:00:00 14:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
TRANSTARBILLION 00:00:00 23:58:00 04h27m M T F MYR 35.00
Nusan Enterprise 10:00:00 10:00:00 04h27m M MYR 35.00
SRI THEVEN TRAVEL & TOURS Sdn Bhd 09:30:00 09:30:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
FIVE STAR 13:00:00 23:59:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
SEASON EXPRESS 00:03:00 23:33:00 04h27m M T W T MYR 35.00
SUPER 88 EXPRESS 10:25:00 15:10:00 04h27m S M T W T F S MYR 35.00
JB Transliner 08:45:00 22:45:00 04h28m S M T W T F S MYR 40.00
Sri Maju Group 09:30:00 09:30:00 04h27m S M T W T F MYR 40.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.