Loading...
Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
29 March 2020, Sun
BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia
Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia
30 March 2020, Mon

Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Supernice Grassland 11:44:00 12:09:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 32.00
Neoliner Express 10:00:00 18:30:00 04h27m Sun Mon Tue Sat MYR 32.00
Konsortium Malaysia 06:30:00 22:15:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.00
Causeway Link 07:45:00 21:00:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.10
Transnasional 01:00:00 23:59:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.30
Meridian Holidays 06:00:00 23:59:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.30
City Holidays Express 00:00:00 23:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 34.40
Starmart Express 10:00:00 23:59:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Kwok Ping 08:50:00 14:30:00 04h27m Wed MYR 35.00
Permata Utara Sdn Bhd 21:45:00 21:45:00 04h27m Mon MYR 35.00
Adam Express 08:30:00 21:15:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Eltabina Express 10:00:00 10:00:00 04h27m Sun Mon Tue Thu Fri Sat MYR 35.00
SUPER 88 EXPRESS 12:30:00 16:59:00 04h27m Sun Mon Tue Sat MYR 35.00
SIN YONG EXPRESS SDN BHD 08:45:00 17:00:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
KESATUAN EXPRESS 16:45:00 16:45:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Inter Top Express 11:00:00 14:30:00 04h27m Sun Mon Tue Sat MYR 35.00
Nusan Bus 10:00:00 10:00:00 04h27m Sun MYR 35.00
Kejora (TBS) 07:45:00 10:30:00 04h27m Sun Mon Tue Sat MYR 35.00
Yellow Star Express 00:30:00 23:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Star Coach Express 10:00:00 10:00:00 04h27m Sun Sat MYR 35.00
Billion Stars 00:00:00 22:30:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 35.00
Star Qistna Express 00:30:00 23:59:00 04h27m Thu Fri Sat MYR 40.00
Sri Maju Group 10:00:00 10:00:00 04h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Johor Bahru (JB Larkin Term.), Johor, Malaysia to BBS (Bến xe Bersepadu Selatan), Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
321 KM
Average Travelling Time:
04h27m
Total Operator Brands:
23
Total Trips:
2788
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.