Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Kedah, Malaysia to Ipoh, Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 08:30:00 21:30:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.60
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 21:30:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Express Kesatuan 07:45:00 21:00:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Arwana 10:30:00 14:45:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
KPB Ekspres 10:30:00 12:30:00 02h28m Tue Sat RM 25.00
Supernice Grassland 08:30:00 18:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Sri Maju Group 14:00:00 14:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Prisma Express 08:45:00 22:00:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Jasmine Express 10:45:00 11:45:00 03h27m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 27.00
Alisan Golden Coach 00:00:00 23:55:00 02h37m Sun Wed Thu Fri Sat RM 28.00
Starmart Express 08:00:00 20:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Persada (Taiping) 11:00:00 15:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Permata Utara Sdn Bhd 20:30:00 22:30:00 02h37m Sun Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:30:00 02h28m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 30.00
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.