Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 12:30:00 18:30:00 02h19m Sun Fri Sat RM 8.40
Billion Stars 09:00:00 21:00:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 9.90
Sani Express 12:30:00 12:30:00 02h19m Mon Thu RM 10.00
KPB Ekspres 10:00:00 21:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Mara Liner 05:15:00 15:16:00 01h51m Mon Tue Wed Thu Fri RM 11.00
Supernice Grassland 09:15:00 09:15:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 12.00
Sri Maju Group 16:30:00 16:30:00 02h19m Fri RM 12.00
DELIMA EXPRESS SDN BHD 06:00:00 18:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
Express Kesatuan 09:30:00 20:50:00 01h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
KKKL Sdn Bhd 07:00:00 19:30:00 02h19m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 14.40
Malacca, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
149 KM
Average Travelling Time:
02h38m
Total Operator Brands:
10
Total Trips:
1344
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.