Loading...
Selangor, Malaysia
Johor, Malaysia
07 June 2020, Sun
IMPORTANT NOTE:
Please ensure that you have a valid Travel Document from the authorities before you book. Passengers who fail to present a valid travel document would be denied from boarding. You may apply the letter through:( MCO: Malaysia Inter-state Travel Permits Application)
Johor, Malaysia
Selangor, Malaysia
08 June 2020, Mon

Selangor, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Transtar Travel 11:00:00 12:00:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat SGD 25.00
Top Liner Express 14:00:00 16:45:00 - Sun Mon MYR 25.00
Billion Stars 07:30:00 14:30:00 04h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 33.00
Sri Maju Group 12:30:00 12:30:00 04h15m Sun Mon Tue Wed Thu Fri MYR 36.00
Causeway Link 10:00:00 23:30:00 04h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 37.20
Kwok Ping 09:30:00 19:15:00 03h22m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 40.00
Supernice Grassland 07:15:00 23:59:00 04h28m Sun Mon Tue Fri Sat MYR 45.00
Starmart Express 10:45:00 20:00:00 04h45m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
SC Southern Travel & Tours Sdn Bhd 07:00:00 07:00:00 04h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 50.00
LPMS 10:00:00 21:30:00 06h17m Wed Thu Fri Sat MYR 55.00
Sanwa Express 16:00:00 16:00:00 05h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 60.00
Selangor, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
342 KM
Average Travelling Time:
04h37m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
1449
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.