Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: Inter-state travel is not allowed for areas under MCO, CMCO and RMCO while inter-district travel is not allowed for areas under MCO. Letter or approval from authorities is required. For more details, refer COVID-19 Notice

Perak, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mara Liner 06:00:00 18:15:00 01h31m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 7.60
Arwana 01:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
Star Coach Express 07:15:00 20:30:00 02h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.00
Edaran Ekspres 09:00:00 18:15:00 02h16m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 13.50
Supernice Grassland 11:00:00 22:15:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.00
Maju Express 08:30:00 22:15:00 02h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.30
Cepat & Cekap Express 01:00:00 13:30:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.10
Mayang Sari Express 01:45:00 01:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 19.50
Express Kesatuan 07:30:00 22:30:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Prisma Express 01:45:00 23:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Sri Maju Group 10:30:00 16:15:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
Eltabina Express 08:45:00 20:45:00 03h09m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 20.00
YK HEE ENTEPRISE 16:50:00 16:50:00 02h52m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 22.00
KPB Ekspres 10:45:00 16:15:00 02h52m Sun Mon Tue Fri Sat RM 23.00
Jasmine Express 16:50:00 16:50:00 02h52m Sun Mon Tue Thu Fri Sat RM 23.00
Permata Utara Sdn Bhd 01:00:00 19:00:00 02h52m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Alisan Golden Coach 02:45:00 18:30:00 02h52m Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Billion Stars 00:45:00 23:59:00 02h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Starmart Express 06:45:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Cosmic Express 10:05:00 23:45:00 02h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Persada (Taiping) 12:30:00 22:15:00 04h18m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
KKKL Sdn Bhd 11:00:00 23:00:00 04h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 41.00
Perak, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
204 KM
Average Travelling Time:
02h54m
Total Operator Brands:
22
Total Trips:
14048
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.