Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Malacca, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 21:30:00 23:50:00 05h50m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 33.00
Ekspres Mutiara 20:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 39.70
Mayang Sari Express 22:00:00 22:00:00 08h51m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Perdana Express 22:15:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Queen Express 22:00:00 22:00:00 08h47m Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 57.00
Terengganu, Malaysia to Malacca, Malaysia Trip Information
Distance:
475 KM
Average Travelling Time:
07h32m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
517
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.