Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 00:30:00 22:45:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.60
Mara Liner 10:00:00 23:59:00 04h32m Sun Mon Thu Fri Sat RM 29.00
Express Kesatuan 07:55:00 23:23:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Prisma Express 11:15:00 18:45:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Sani Express 08:30:00 23:55:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Ekspres Mutiara 00:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.10
MYXPRESS 20:30:00 21:00:00 07h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Darul Iman Express 21:00:00 23:59:00 05h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.00
Perdana Express 22:00:00 22:15:00 07h33m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 09:00:00 21:00:00 07h33m Sun Mon Tue Wed Sat RM 44.00
Moraza Express 13:30:00 23:00:00 06h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
445 KM
Average Travelling Time:
05h50m
Total Operator Brands:
11
Total Trips:
5085
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.