Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Darul Iman Express 09:00:00 23:59:00 04h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.00
AYU EXPRESS 20:00:00 23:00:00 04h01m Sun RM 28.00
S. P. Bumi 00:15:00 22:45:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 28.60
Sani Express 00:15:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Mara Liner 21:30:00 23:59:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Prisma Express 11:15:00 18:45:00 04h32m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.00
Ekspres Mutiara 00:15:00 23:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 29.10
Nini Express 15:30:00 23:30:00 - Sun Mon Wed Thu Fri Sat RM 30.00
MYXPRESS 09:00:00 21:00:00 07h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Adik Beradik Express 00:10:00 23:40:00 04h53m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.50
Adam Ekspres 00:45:00 23:59:00 04h01m Sun Sat RM 38.50
Perdana Express 09:45:00 22:30:00 07h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Queen Express 10:20:00 22:15:00 07h03m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 44.00
Moraza Express 09:00:00 23:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.00
Terengganu, Malaysia to Kuala Lumpur, Malaysia Trip Information
Distance:
445 KM
Average Travelling Time:
05h50m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
8915
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.