Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Johor, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Mayang Sari Express 10:30:00 10:30:00 05h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 37.00
Cepat & Cekap Express 09:45:00 21:00:00 05h06m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 38.90
KPB Ekspres 09:00:00 20:30:00 05h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Billion Stars 08:30:00 21:30:00 05h34m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 49.00
KKKL Sdn Bhd 08:00:00 22:30:00 06h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
Maju Express 08:30:00 21:30:00 07h04m Fri RM 52.70
Supernice Grassland 09:00:00 22:30:00 06h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Sin Yong Express 09:00:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Starmart Express 08:00:00 23:59:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
SIN YONG EXPRESS SDN BHD 10:00:00 21:45:00 07h21m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
Nusan Bus 21:15:00 21:30:00 07h08m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Sri Maju Group 10:00:00 22:05:00 06h01m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 70.00
Johor, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
536 KM
Average Travelling Time:
07h07m
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
16273
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.