Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Kedah, Malaysia to Perak, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 08:00:00 21:00:00 01h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
Cepat & Cekap Express 08:30:00 21:30:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 18.60
KPB Ekspres 09:30:00 23:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 22.00
Express Kesatuan 07:45:00 21:00:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 23.00
Arwana 14:45:00 14:45:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 24.20
Janjie Enterprise 20:00:00 22:15:00 03h12m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Supernice Grassland 08:30:00 14:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 25.00
Sri Maju Group 14:00:00 14:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 26.00
Prisma Express 17:00:00 17:00:00 02h37m Sun Mon Fri Sat RM 27.00
YK HEE ENTEPRISE 08:30:00 17:00:00 02h37m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Jasmine Express 08:30:00 11:45:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 27.00
Vhistana Ekpres Enterprise 22:30:00 22:45:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Persada (Taiping) 11:00:00 15:00:00 02h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Alisan Golden Coach 12:45:00 14:00:00 03h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 30.00
Kedah, Malaysia to Perak, Malaysia Trip Information
Distance:
242 KM
Average Travelling Time:
03h38m
Total Operator Brands:
14
Total Trips:
3872
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.