Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng
NOTE: During MCO/CMCO/RMCO, inter-state or district travel are allowed with authorization letter from police stations. For more details refer to: COVID-19 Notice

Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Cepat & Cekap Express 11:15:00 23:00:00 06h58m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 51.90
Supernice Grassland 08:15:00 22:45:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Mayang Sari Express 12:00:00 23:45:00 07h27m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
KPB Ekspres 08:15:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 55.00
Billion Stars 06:45:00 19:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
KKKL GO SERVICES 23:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 60.00
KKKL Sdn Bhd 09:00:00 23:30:00 07h26m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.00
Prisma Express 17:45:00 17:45:00 - Sun Mon RM 65.00
YK HEE ENTEPRISE 08:45:00 22:50:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 65.00
TRA EXPRESS 22:45:00 23:00:00 - Sun Tue Fri RM 65.00
Sri Maju Group 20:15:00 21:30:00 09h08m Sun Mon Fri Sat RM 70.00
Persada (Taiping) 22:15:00 22:15:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 75.00
Penang, Malaysia to Johor, Malaysia Trip Information
Distance:
687 KM
Average Travelling Time:
09h16m
Total Operator Brands:
12
Total Trips:
9707
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.