Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Perak Transit

Perak Transit is one of the famous express bus in Perak, Malaysia. Perak Transit offers one the safest and comfortable bus journey to various cities and towns within the state of Perak, second largest state in Peninsular Malaysia. Some of Perak Transit famous bus routes includes bus from Lumut to Sri Manjung, to Sri Iskandar and then to Ipoh Amanjaya and lastly to Ipoh Medan Kidd bus station.

No. 1, Persiaran Meru Raya 5, Meru Raya, 30020 Ipoh, Perak.
Tel: +605-526 7718
Fax:

Kaunter 2, Stesyen Bas Lumut, Lumut.
Tel:
Fax:

Kaunter 1, Hentian Seri Iskandar.
Tel:
Fax:

Perak Transit Bus Schedule

Kuala Lumpur to Perak First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Ipoh Amanjaya Select Date
Penang to Perak First Bus Last Bus Fare
Sungai Nibong to Ipoh Amanjaya Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Kampar Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Ipoh Amanjaya Select Date
Penang to Cameron Highlands First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Tanah Rata Select Date
Sungai Nibong to Tanah Rata Select Date
Perak to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Ipoh Amanjaya to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perak to Perak First Bus Last Bus Fare
Ipoh Amanjaya to Pengkalan Hulu Select Date
Kamunting to Ipoh Amanjaya Select Date
Teluk Intan to Kampar Select Date
Teluk Intan to Ipoh Amanjaya Select Date
Kampar to Teluk Intan Select Date
Kampar to Ipoh Amanjaya Select Date
Terminal Lumut to Sri Iskandar Select Date
Terminal Lumut to Ipoh Amanjaya Select Date
Lenggong to Gerik Select Date
Lenggong to Pengkalan Hulu Select Date
Lenggong to Ipoh Amanjaya Select Date
Gerik to Lenggong Select Date
Gerik to Pengkalan Hulu Select Date
Gerik to Ipoh Amanjaya Select Date
Sri Manjung to Sri Iskandar Select Date
Sri Manjung to Ipoh Amanjaya Select Date
Ipoh Amanjaya to Kampar Select Date
Ipoh Amanjaya to Kamunting Select Date
Ipoh Amanjaya to Teluk Intan Select Date
Ipoh Amanjaya to Terminal Lumut Select Date
Ipoh Amanjaya to Lenggong Select Date
Ipoh Amanjaya to Gerik Select Date
Ipoh Amanjaya to Sri Manjung Select Date
Ipoh Amanjaya to Sri Iskandar Select Date
Sri Iskandar to Terminal Lumut Select Date
Sri Iskandar to Sri Manjung Select Date
Sri Iskandar to Ipoh Amanjaya Select Date
Perak to Cameron Highlands First Bus Last Bus Fare
Ipoh Amanjaya to Tanah Rata Select Date
Perak to Thailand First Bus Last Bus Fare
Lenggong to Betong Select Date
Gerik to Betong Select Date
Ipoh Amanjaya to Betong Select Date
Cameron Highlands to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Tanah Rata to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Cameron Highlands to Perak First Bus Last Bus Fare
Tanah Rata to Ipoh Amanjaya Select Date
Thailand to Perak First Bus Last Bus Fare
Betong to Lenggong Select Date
Betong to Gerik Select Date
Betong to Ipoh Amanjaya Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.