Loading...

A-Class Express (SP) Enterprise Bus Schedule

Kedah to Malacca First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Melaka Sentral Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Hentian Duta Select Date
Sungai Petani to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Terminal Shah Alam Select Date
Sungai Petani to Klang Select Date
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Seremban Select Date
Kedah to Pahang First Bus Last Bus Fare
Sungai Petani to Temerloh Select Date
Sungai Petani to Kuantan (Terminal Sentral) Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.