Loading...

Hasry Express

Hasry (S) Pte Ltd is the Singapore branch of the Hasry Sdn Bhd in Johor Malaysia. Their green coaches have been plying between Malaysia and Singapore for decades. They are the only coach company in Singapore that provide direct coach from Singapore to and fro Batu Pahat and Muar.

Besides, they are also the agent of Delima Coaches, Meridian Holidays, and Golden Diamond that provide coach services to Malacca, KL.

Hasry Singapore is located at the container office at the coach park at the junction of Kallang Bahru Road and Lavender Street.

Hasry Singapore Office

Hasry (S) Pte Ltd 119 Lavender Street, Singapore 338731 (beside Singapore Casket)
Tel: +65-6294 9306
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.