Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

KMK (Kajang)

Positioned in Shah Alam and Klang region, Konsortium Bas Ekspres Melayu (Klang) Sdn Bhd is an emerging bus company that offers bus services from Klang Sentral Bus Terminal and Shah Alam Bus Terminal to Seremban, Johor Bahru, Masai, Pasir Gudang in the south of Malaysia and Ipoh, Some of the most popular bus routes are buses from Shah Alam to Butterworth, buses from Klang/Shah Alam to Johor Bahru and Sungai Petani.

Headquarter

Counter Shah Alam K21 (Seksyen 17)
Tel: +603 5541-6299
Fax:

Counter Seremban K24 (Terminal 1)
Tel: +6010-236 2109
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.