Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

LA Holidays (KKKL Agent)

Situated in Kuala Lumpur, LA Holidays is an agent of KKKL Express and it offers bus services from Chinatown KL and Terminal Bersepadu Selatan (TBS) to Singapore.

Lot 808, 8th Floor, Kompleks Selangor, Jalan Sultan, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia.
Tel: +603-2078 1899
Fax:

LA Holidays (KKKL Agent) Bus Schedule

Kuala Lumpur to Singapore First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Katong V Mall Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kovan Hub 206 Select Date
Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) to Katong V Mall Select Date
Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) to Lavender MRT Select Date
Chinatown KL 5 Elements Hotel (besides Puduraya) to Kovan Hub 206 Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Lavender MRT Select Date
Kuala Lumpur to Johor First Bus Last Bus Fare
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Genting Highlands to Singapore First Bus Last Bus Fare
First World Hotel to Tampines Select Date
First World Hotel to Sengkang Select Date
First World Hotel to Kovan Hub 206 Select Date
Genting Highlands to Johor First Bus Last Bus Fare
First World Hotel to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
First World Hotel to Tun Aminah (Kuo Kuang School Bus Stop) Select Date
First World Hotel to Johor Jaya Select Date
Awana Bus Terminal to Johor Bahru (JB Larkin Term.) Select Date
Johor to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Yong Peng Ming Ang Restaurant to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor Jaya to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
KFC Petronas Jalan Skudai to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Johor to Genting Highlands First Bus Last Bus Fare
Johor Bahru (JB Larkin Term.) to First World Hotel Select Date
Yong Peng Ming Ang Restaurant to First World Hotel Select Date
Johor Jaya to First World Hotel Select Date
KFC Petronas Jalan Skudai to First World Hotel Select Date
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.