Loading...

Nam Ho Travel

Nam Ho Travel is a well-known travel and tour agency that offers a comprehensive range of creative travel services to both all travellers coming from near and far. Being partners with Easibook.com, now Nam Ho Travel will be offering its express bus services here at Easybook.com to customers which will be by bus from Singapore to Desaru, Johor. Customers can book the 2 way transfer by Nam Ho Travel express bus tickets online with Easibook.com as the fairs are pretty reasonable.

Pearl's Centre, 100 Eu Tong Sen Street, Singapore 059812.
Tel: +65 6221 8439
Fax: +65 6225 2029

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.