Loading...

Malacca Singapore Express

200 Jalan Sultan, #01-31B, Textile Centre, Singapore 199018
Tel: +65 6292 2436
Fax:

No. 23, Terminal Bas Peringgit, Jln Tun Razak, Melaka Sentral, 75300 Melaka
Tel: +606 282 4470
Fax:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.